dożywotnia służebność osobista

Serwis znalezionych haseł

TOCOOBOK autor zdjęć: Dorota Winczewska

Temat: Prawnicy - pomocy
W istocie najlepszym rozwiązaniem jest przekształcenie spółdzielczego prawa w odrębną własność lokalu, a następnie w umowie darowizny ustanowienie służebności osobistej mieszkania. Może jednak okazać się to niemożliwe, w sytuacji, gdy budynek posadowiony jest na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Służebność mieszkania nie wchodzi w grę - można ją ustanowić na nieruchomości - prawo spółdzielcze nie spełnia tego warunku.

Dożywocie też nie - przepis art 908 kc mówi o ustanowieniu dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym, a nadto nie jest nieruchomością w rozumieniu kc. Ponadto umowa dożywocia podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Można spróbować ustanowić użytkowanie na rzecz osoby fizycznej - jest to ograniczone prawo rzeczowe (skuteczne przeciwko każdoczesnemu właścicielowi), obejmujące prawo używania rzeczy i pobierania pożytków, niezbywalne, dożywotnie (w przypadku osób fizycznych - art 266 kc), które można również ustanowić na prawach (art 265 kc). Aczkolwiek w odniesieniu do własnościowego prawa spółdzielczego kwestia ustanowienia użytkowania jest sporna, jednakże przez część komentatorów dopuszczalna.

Przy dziedziczeniu ustawowym, dopóki nie będziesz miał zstępnych, Twój ojciec odziedziczy w zbiegu z żoną i ewentualnie Twoim rodzeństwem, także zostanie współwłaścicielem spółdzielczego prawa. Można rozważyć też sporządzenie testamentu i rozporządzenie tym prawem na wypadek śmierci.

Pozdrawiam
Źródło: forum.wiaralecha.pl/index.php?showtopic=3311Temat: użytkowanie dożywotnie gruntu
Moi rodzice otrzymali gospodarstwo rolne w 1989roku na mocy aktu notarialnego. W akcie tym została zaznaczona dla dziadków służebność osobista dwóch izb oraz użytkowanie 30arów na działce na której znajdują się zabudowania, podwórko oraz część rolna. Nie została dokładnie podana lokalizacja tych arów, cała działka ma 1,04ha. Czy to 30arów dotyczy gruntów rolnych czy podwórka?
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=1145


Temat: Sluzebnosc osobista, zasiedzenie, zwiazek z obcokrajowcem
Otrzymalam wezwanie z Sadu Rejonowego 1 Wydz.Cywilny, ze przeciwko mnie wszczete jest postepowanie nieprocesowe przez moja Mame,z moim udzialem o stwierdzenie zasiedzenia.Mama ma od 22 lat dozywotnia sluzebnosc osobista, polegajaca na prawie korzystania, ze wszystkich pomieszczen znajdujacych sie na I pietrze budynku mieszkalnego. Innych wpisow nie ma. Co to jest postepowanie nieprocesowe i na czym ono polega? We wniosku napisane jest:"W pierwszej kolejnosci wnosze o przesluchanie wnioskodawczyni w jej domu i zabezpieczenie dowodu z przesluchania z uwagi na jej stan zdrowia.Wnioskodawczyni od 5 lat lezy w lozku i bez calodobowej pomocy osob trzecich nie bylaby w stanie samodzielnie funkcjonowac i wykonywac podstawowych potrzeb zyciowych.", oraz "Wskazujac na powyzsze, stwierdzic nalezy, ze wnioskodawczyni jest wlascicielem przedmiotowej nieruchomosci, a jej prawo wlasnosci wynika z faktu zasiedzenia, , w mysl art.172& 1kc, w wyniku samoistnego i nieprzerwanego posiadania w dobrej wierze nieruchomosci od 1964 roku." Dom otrzymalam od Ojca w 1986r, ktory byl jedynym wlascicielem. ostatnio mialam dwie sprawy sadowe wygrane, gdzie Mame reprezentowala siostra, ktora wprowadzila sie samowolnie z cala rodzina do mojego domu w 2005 i za wszelka cene, chce przejac ten dom, poniewaz zbankrutowala.
Obecnie nie mieszkam w tym domu.
Drugie pytanie:
Rodzice byli w związku małżenskim od 1945 roku, tato był Polakiem, mama obywatelstwa ZSRR a nieruchomość została kupiona w 1964 roku tylko przez tatę.
Nie wiem dlaczego, czy to wynikało z obowiązującego wtedy prawa?
Mama przyjęła obywatelwstwo polskie dopiero 10 lat po śmierci ojca w 1998
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=1627


Temat: sprzedaż darowizny byłemu mężowi

W akcie notarialnym ojciec ustanowił na mnie i siebie dożywotnią bezpłatną służebność mieszkania(cały parter) z myślą, że jak kiedyś wezmę ślub (dziś jestem już 2 lata w związku małżeńskim) to zostanie mi to przepisane na własność.

Jeżeli dom był własnością siostry, to sprzedaż jest skuteczna. Nieruchomość jest nadal obciążona służebnością mieszkania. Na jakiej podstawie miałeś otrzymać tę nieruchomość od ojca po Twoim ślubie, skoro nie był już jej właścicielem? Nawet gdyby nie doszło do sprzedaży, Twój ojciec i tak nie mógłby przenieść na Ciebie własności tej nieruchomości, ponieważ właścicielem była Twoja siostra.

Inna kwestia to ewentualne rozliczenia dot. nakładów na tę nieruchomość, zgodnie z przepisem art. 302 par. 2 kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków właściciela z osobą uprawnioną z tytuły służebności osobistej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu.

Art. 302.
§ 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.
§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a wła-ścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o u-żytkowaniu przez osoby fizyczne.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=11336


Temat: sprzedaż darowizny byłemu mężowi

Jeszcze mam takie pytanie czy właściciel może nałożyć na moją żonę czynsz jeżeli ja mam ustanowioną bezpłatną dożywotnią służebność mieszkania?

Nie, zgodnie z art. 301 Kodeksu cywilnego uprawniony z tytułu służebności osobistej ma prawo przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie bez ograniczenia.

Art. 301. § 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=11336


Temat: służebność osobista
Niestety, tak. Dożywocie jest służebnością osobistą i kwestie te, kodeks cywilny reguluje następująco:

Art. 301. § 1. Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności.

§ 2. Można się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi.


W razie nierozwiązywalnego konfliktu można też posłużyć się następującym rozwiązaniem:

Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=12486


Temat: Darowizna domu, wycena, zachowek
1. Od razu na Panią - po co płacic za 2 akty notarialne?
2. Zachowek jest taki sam
3. US może sam wycenić dom, rzeczoznawcę powołuje się gdy podatnik nie zgadza sie z wycena US.
4. Wygląda na to, że 36500 zł
5. Połowa tego co spadkobierca dostałby z ustawy (tu 1/4 wartosci domu).
6. Jeśli dom zostanie przekazany umową o dożywocie (nie mylić z umową darowizny z ustanowioną dożywotnią służebnością osobistą), to zachowek od domu nie należy się. Umowa o dożywocie zobowiazuje do przyjęcia babci za domownika (o ile oczywiscie tego zechce). Przy takiej umowie płaci się podatek PPC (2%), a przy darowiźnie nie.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=9864


Temat: służebność

Kodeks cywilny
Art. 908. § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.
Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki, że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień.
§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać umowę o dożywocie.

Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.
Art. 302. § 1. Mający służebność mieszkania może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku.
§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne.
Art. 303. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=457


Temat: dożywotnie sluzebnosci osobiste
Mąż dostal gospodarstwo rolne na podstawie darowizny i ustaleniu dożywotnich służebności osobistych(1 pokuj w niewykonczonym domuna rzecz jego rodziców).Ostatnio miedzy nami się nie układa.Czy rodzice moga odebrać nam to co wcześniej darowali.Czy my możemy sprzedac ten dom?
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=3697